phone +381 38 603 169

+381 38 603 170

+381 38 749288

language http://www.dplus-ks.org/
email [email protected]
location_on Prishtinë - Kosovë
Democracy Plus
0 vlersime
Rreth institucionit

Kush Jemi Ne? Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo-fitim prurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive. D+ është e përkushtuar të kontribuojë në fushën e qeverisjes së mirë dhe sundim të ligjit, zgjedhjeve dhe partive politike dhe çështjeve sociale dhe të drejtave të njeriut. 

Who We Are? Democracy Plus (D+) is an independent, not-for-profit organization, founded by a group of activists who strongly believe in democratic values and in a democratic Kosovo. Our organization’s principal goal is to support democratic values and practices in the scope of good governance, rule of law, elections and political parties, social issues, and human rights. Misioni D+ angazhohet për zhvillimin e një shoqërie demokratike, përmes ndikimit në vendimmarrje dhe rritjes së pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave publike. Mission D+ is committed to the development of a democratic society through impacting decision-making and strengthening the participation of citizens in public policymaking and implementation.